Συχνά κανείς απευθύνεται σε ένα κειμενογράφο, όταν βρίσκεται στο "στήσιμο" της αρχικής εικόνας της επιχείρησής του. Δημιουργία των πρώτων κειμένων της ιστοσελίδας, το πρώτο εταιρικό slogan της επιχείρησης, η δημιουργία των πρώτων διαφημιστικών κειμένων, πιθανότατα αποτελούν τα πρώτα project που θα ανατεθούν στο συνεργάτη - κειμενογράφο. Και θα είναι καθοριστικό το περιεχόμενό τους για την επικοινωνία της εταιρείας με το κοινό της!

Έχει σημασία, όμως, να αντιληφθούμε την καίρια συμβολή του κειμενογράφου με τον οποίο συνεργάζεται μια επιχείρηση, ακόμη και μετά από ένα χρονικό διάστημα δραστηριότητας, αφού, δηλαδή, διαμορφωθεί σε ένα βαθμό η ταυτότητα και η εικόνα της.

Η εταιρική ταυτότητα αποτελεί μια σύνθεση συγκεκριμένων στοιχείων και ιδιοτήτων. Κάποτε, όμως, κάποιες συγκυρίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναμόρφωσή της. Το εταιρικό brand, η εταιρική ταυτότητα, είναι σαν μια προσωπικότητα που μπορεί να εξελιχθεί με το πέρασμα των ετών, αλλά και των γενεών στις οποίες απευθύνεται. Σε αυτό οφείλεται και το ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν οι ανάγκες ή και να εξελιχθούν και να δημιουργηθούν νέες τάσεις και συνήθειες. Οπότε δημιουργούνται περισσότερα προϊόντα ή και υπηρεσίες. Και διευρύνεται το εταιρικό κοινό.

Σε αυτό το κομβικό σημείο, ένας έμπειρος και εξειδικευμένος κειμενογράφος έρχεται να συμβάλλει καταλυτικά: δε θα γεμίσει απλά την έντυπη προβολή και τις ηλεκτρονικές σελίδες με λέξεις· καταρχάς, είναι ο συνεργάτης που γνωρίζει πώς να δημιουργήσει τα πιο αποτελεσματικά μηνύματα για οτιδήποτε ενδιαφέρον και χρήσιμο δημιουργεί η εταιρεία, τη "φωνή" της οποίας εκφράζει. Επιπλέον, όμως, πρόκειται για ένα επαγγελματία που γνωρίζει πώς να επικοινωνεί τα δεδομένα ενός φορέα, προκειμένου, όχι μόνο να εξυπηρετηθεί, αλλά και να συγκινηθεί το κοινό του.

Τί εννοούμε; Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, ή και σε εποχές κρίσεων, έχει σημασία μια εταιρεία να επενεξετάζει ποιοι είναι οι στόχοι της, οι οποίοι δε συνδέονται μόνο με την αύξηση κέρδους, αλλά και με το τί πρεσβεύει και το πώς αντιλαμβάνεται την προοπτική, καθώς οδηγεί σε αυτή (την προοπτική) και όσους καταναλωτές την εμπιστεύονται. Μια τέτοια αντίληψη σχετίζεται και με το όραμα και με την ηγετική προσωπικότητα ενός φορέα. Και είναι σημαντικό για ένα σύγχρονο ηγέτη να φαίνεται ότι υποστηρίζει πως η προοπτική δε χάνεται ποτέ.

Ένας κειμενογράφος με ειδικές γνώσεις επικοινωνίας θα φροντίσει να αναδειχθεί αποτελεσματικά η παραπάνω οπτική, θα υπογραμμίσει με επιτυχία την εταιρική αυθεντικότητα και θα πείσει τους αποδέκτες των μηνυμάτων ότι είναι μέρος μιας ενδυναμωμένης σχέσης που περιλαμβάνει τα στοιχεία της προοπτικής που και οι ίδιοι αναζητούν. Αυτό είναι κέρδος για όλους. Κέρδος με ένα νέο περιεχόμενο!